Back to Top

KOMUNIKAT BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

 

Drodzy Księża, Osoby konsekrowane, Kochani Diecezjanie!

Inwazja koronawirusa, która dotarła do naszej Ojczyzny, przynagla nas do wzniesienia ku Bogu ufnej modlitwy o pomoc nadprzyrodzoną, ale zmusza także do podjęcia stosownych środków bezpieczeństwa. Będą one w pewnej mierze miały wpływ na nasze praktyki religijne. Powodowany troską o dobro osób mieszkających oraz czasowo przebywających na terenie Diecezji Drohiczyńskiej (kan. 383 § 1 KPK), niniejszym - w oparciu o zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. - postanawiam wprowadzić prewencyjne środki ostrożności.

1. Zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,

b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam jednak, aby osoby korzystające z dyspensy poświęciły dodatkowo czas na modlitwę indywidualną lub rodzinną. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe, np. www.drohiczynska.pl (por. Jan Paweł II, Dies Domini, 54).

2. Do dnia 29 marca br. w czasie liturgii w kościołach należy przestrzegać następujących zasad:

a) kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i cały czas przestrzegać zasad higieny,

b) przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii świętej na rękę, do czego w tym okresie zachęcam (por. Wskazania Episkopatu Polski przyjęte na 331. zebraniu plenarnym 09.03.2005, n. 40).

c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne i następnie co jakiś czas je zmieniać lub dezynfekować,

g) należy też zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominam, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego KEP, abp. S. Gądeckiego, z 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wszystkich wiernych, aby - o ile jest to możliwe - poza liturgią nawiedzali kościoły na adorację i gorliwą modlitwę osobistą. Duszpasterzom zaś polecam:

a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b) aby kapłani troszczyli się o zapewnienie dodatkowych okazji do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c) aby – przy zachowaniu zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Ponadto informuję, że do dnia 29 marca br.:

a) zaplanowane terminy udzielania sakramentu bierzmowania zostają przeniesione na późniejszy okres,

b) zostają zawieszone pielgrzymki grupowe, inne wspólne wyjazdy oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Zachęcam jednocześnie uczniów do zainteresowania się propozycjami rekolekcji dostępnych w Internecie i wysłuchania ich w domu,

c) decyzję o przeprowadzeniu lub odwołaniu rekolekcji dla dorosłych oraz innych spotkań pozostawiam roztropnemu rozeznaniu Księży Proboszczów.

Dotyczy to również nabożeństw Drogi Krzyżowej. Winni oni zawsze mieć na uwadze konieczność ścisłego przestrzegania zasad sanitarnych, m.in. dotyczących odpowiedniej odległości między uczestnikami.

5. Bardzo proszę, aby - w poczuciu odpowiedzialności za siebie i bliźnich - wszystkie osoby, które mają podwyższoną temperaturę, kaszel lub inne objawy infekcji, powstrzymały się od udziału w Eucharystii i nabożeństwach sprawowanych we wspólnocie.

6. Proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, wyrażającą się np. przez pomoc w zakupach. Proszę wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz służb sanitarnych.

7. Zgodnie z czcigodnym zwyczajem Kościoła w obliczu trwającej epidemii, we wszystkich parafiach należy w niedziele Wielkiego Postu śpiewać suplikacje.

8. Ewentualne kolejne decyzje będą podejmowane w zależności od dalszych zarządzeń Konferencji Episkopatu Polski lub władz państwowych.

 

Polecam Was Bożej Dobroci i wszystkim z serca błogosławię

 

+ Piotr Sawczuk

Biskup Drohiczyński

 

Kuria Diecezjalna Drohiczyn13 marca 2020 r.

17-312 Drohiczyn ul. Kościelna 10 L. 205/2020

Modlitwa różańcowa w naszych domach

Dzisiaj o godz. 20.00 serdecznie zapraszamy do włączenia się do modlitwy różańcowej w naszych domach, w pracy lub w podróży.

W całej Polsce będziemy odmawiać część Chwalebną Różańca Świętego oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego,

w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa i ochrony naszych rodzin.

rozaniec

Wielki Post

post

 

 

 

 

 

 

Droga Krzyżowa w piątki

godz. 715, 1730
godz. 1630 - z udziałem dzieci,
godz. 1845 - z udziałem młodzieży

 

Gorzkie Żale w niedziele

godz. 820 i 1720

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Po raz czwarty rusza w naszym mieście Orszak Trzech Króli, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców. Tegoroczny Orszak ruszy 6 stycznia o godz. 1030 z konkatedry. Przejdziemy ulicą Kilińskiego na Plca ks. Brzóski, dalej ul. Magistracką, Sadową oraz Wolności, gdzie wspólnie przy stacji Betlejem odmówimy modlitwę Anioł Pański i odbędzie się wspólne kolędowanie.
Zapraszamy całe rodziny - dzieci i dorosłych. Bądźmy świadkami wiary i jak Królowie dajmy świadectwo swoją obecnością na Orszaku.
Jak powiedział Papież Franciszek "Trzej Królowie są wzorem nawrócenia do prawdziwej wiary, ponieważ bardziej uwierzyli w dobroć Boga niż w pozorny splendor władzy"

 

orszak

BOŻE NARODZENIE

W tym objawiła sie miłość Boga ku nam,

że zesłał Swego Syna Jednorodzonego -

na świat, abyśmy życie mieli

dzięki Niemu.

 

szopka