Wielkanoc

Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał!

"Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu" (Mk 16, 6).

Niech Zmartwychwstały Pan obdarza nas wszystkich radością, miłością i pokojem.
Z darem modlitwy i wielkanocnym pozdrowieniem
Salezjanie