Stowarzyszenie Lokalne SALOS

Celem SL SALOS jest m.in. prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej, rekreacyjno-turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących oraz chorych i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS jest młodzieżową organizacją sportowo-wychowawczą i opiera swą działalność na systemie wartości chrześcijańskich i społecznej nauce Kościoła.

Zobacz stronę SALOSU w Sokołowie Podlaskim.