Duszpasterze

Duszpasterze

Salezjanie pracujący w naszej parafii:

 • ks. Adrian Arkita SDB - wikariusz parafii, Kierownik Oratorium, nauczyciel religii w I LO;
 • ks. Andrzej Daniluk SDB - duszpasterz parafialny, spowiednik;
 • ks. Sławomir Goworek SDB -  prezbiter Wspólnoty Neokatechumenalnej;
 • ks. Ryszard Kowalski SDB - duszpasterz parafialny, opiekun "Złotej Róży", spowiednik;
 • ks. Tadeusz Niewęgłowski SDB - wikariusz Dyrektora Domu Zakonnego, opiekun Akcji Katolickiej, duszpasterz parafialny, spowiednik;
 • ks. Sylwester Pawlak SDB - Zastępca Dyrektora ZSS "Lux Sapientiae", Prezes Fundacji "Ku mądrości", nauczyciel religii w ZSS "Lux Sapientiae";
 • ks. Artur Rogowski SDB - ekonom Domu Zakonnego, pedagog w ZSS "Lux Sapientiae", nauczyciel religii;
 • ks. Leszek Ruciński SDB - opiekun Żywego Różańca, nauczyciel religii w I LO, duszpasterz parafialny, spowiednik;
 • ks. Stanisław Rusiniak SDB - duszpasterz parafialny, spowiednik;
 • ks. Mariusz Skawiński SDB - opiekun ministrantów, nauczyciel religii w ZSS "Lux Sapientiae";
 • ks. Stanisław Stachal SDB - Proboszcz Parafii, Dyrektor Domu Zakonnego, Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae";
 • ks. Henryk Woźnowski SDB - opiekun Salezjanów Współpracowników, opiekun Odnowy w Duchu Świętym, kapelan szpitala, duszpasterz parafialny;
 • ks. Krzysztof Woźniak SDB - kierownik Stancji dla chłopców;
 • ko. Kazimierz Zdzichowski SDB - nauczyciel WF-u i EDB w ZSS "Lux Sapientiae";
 • kl. Amos Makasa SDB - asystent.