Akcja Katolicka

Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej ofiarują Komunię św. za wszystkich kapłanów w duchu wdzięczności, za sprawowane sakramenty i za troskę o wiernych.

Parafialny oddział Akcji Katolickiej:

  • opiekun - ks. Tadeusz Niewęgłowski SDB
  • prezes - Irena Mazur
  • zastępca - Elżbieta Basa
  • sekretarz - Hanna Tararuj
  • skarbnik - Bożena Księżopolska
  • członek - Elżbieta Zbucka

Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy świętej wieczornej.