Założenia Wychowawczo-Duszpasterskie Oratorium

W XIX wieku bierze swój początek Środowisko Wychowawcze którego Autorem jest Ksiądz Bosko - powodowany Miłością do Boga, i prowadzony „jakby za rękę” przez  „Piękną Panią” (Matkę Jezusa, która przyśniła się mu gdy miał 9 lat.) Dziś często mówi się że: „Sen - mara”, że nie powinno się im wierzyć - a Mały Janek nie mógł - nie potrafił  tego snu zapomnieć. Zapadł Mu tak głęboko w pamięć - wyciskając piętno, które później przyniosło owoc w postaci Systemu Prewencyjnego:

„Boisko Żywe - diabeł martwy;
boisko martwe - diabeł żywy!”

To Rodzina Salezjańska, która z Woli Bożej i przy udziale Papieża - jako Głowy - powstała w Kościele, propaguje Duchowość swego Założyciela - św. Jana Bosko. Płaszczyzną realizacji tego Systemu stało się najpierw jego własne mieszkanie i przy nim podwórko, a z czasem specjalnie na to przeznaczone kompleksy zabudowań, mieszczące w swoich murach mieszkających, uczących się, modlących się i odpoczywający chłopaków. I tak powstało ORATORIUM, jako odpowiedź na potrzebę rozwoju - godną młodego człowieka.

Celem głównym Oratorium jest: integralny rozwój młodego człowieka, „aby był dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem”. Przy własnym zaangażowaniu, oraz obecności rówieśników i Wychowawców niech odkrywa swoje miejsce w życiu i Kościele. Oratorium powinno sprzyjać rozwojowi dojrzałości ludzkiej wychowanków. Dopiero na płaszczyźnie właściwie przeżywanego człowieczeństwa można mówić o wzroście w wierze, którego nie da się inaczej realizować jak tylko przez organizowanie przeżywanie Spotkań z Chrystusem we wspólnocie Kościoła - najpierw lokalnego i później, co powinno pomóc odkryć własną drogę do Szczęścia, i niebieskiego! Te wzniosłe założenia chcemy realizować poprzez:
a) Rozwój wrażliwości rozumienia i tworzenia szeroko rozumianej sztuki i kultury. Chcemy nawiązywać i cieszyć się współpracą lokalnego środowiska w tym względzie.
b) Organizowanie Spotkań mających na celu Ewangelizację i Katechezę przez młodych i do młodych.
c) Wychodzenie naprzeciw różnym zainteresowaniom młodych chcemy tworzyć grupy i stowarzyszenia na swoim terytorium.

Metodologia wychowania oparta jest na dialogu, przyjaźni, spotkaniu nieformalnym, odkrywaniu własnych zdolności, kształtowaniu postawy Daru z siebie, wprowadzeniu w świat wartości, zdolności do wspólnotowego działania ukazując istotę współpracy w obowiązkach. W naszej pracy wychowawczej chcemy budzić świadomość: jak wielkim darem jest czas - wolny czas ofiarowany komuś, chcemy uczyć dobrze wykorzystywać wolny czas. Chcemy rozwijać aktywność rekreacyjno-artystyczną, śpiew, edukację sportową i teatralną, rozrywkę i poczucie świętowania, biorąc także pod uwagę zróżnicowanie wiekowe.

Więcej znajdziesz wchodząc na stronę Oratorium - www.oratorium.sdb.pl