Salezjanie pracujący w naszej Parafii

 

 • ks. Daniluk Andrzej sdb - duszpasterz parafialny, spowiednik
 • ks. Goworek Sławomir sdb -  prezbiter Wspólnoty Neokatechumenalnej, ekonom Domu Zakonnego
 • ks. Kowalski Ryszard sdb - duszpasterz parafialny, opiekun "Złotej Róży", spowiednik
 • ks. Niewęgłowski Tadeusz sdb - Wikariusz Dyrektora Domu Zakonnego, opiekun Akcji Katolickiej, duszpasterz parafialny, spowiednik
 • ks. Pawlak Sylwester sdb - Zastępca Dyrektora ZSS "Lux Sapientiae", Prezes Fundacji "Ku mądrości", Kierownik Oratorium, nauczyciel religii w ZSS "Lux Sapientiae".
 • ks. Rogowski Artur sdb - wikariusz parafii, pedagog w ZSS "Lux Sapientiae", nauczyciel religii
 • ks. Ruciński Leszek sdb - opiekun Żywego Różańca, nauczyciel religii w I LO, duszpasterz parafialny, spowiednik
 • ks. Rusiniak Stanisław sdb - duszpasterz parafialny, spowiednik
 • ks. Skawiński Mariusz sdb - opiekun ministrantów, nauczyciel religii w ZSS "Lux Sapientiae"
 • ks. Stachal Stanisław sdbProboszcz Parafii, Dyrektor Domu Zakonnego, Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"
 • ks. Woźnowski Henryk sdb - opiekun Salezjanów Współpracowników, opiekun Odnowy w Duchu Świętym, kapelan szpitala, duszpasterz parafialny
 • ks. Woźniak Krzysztof sdb - kierownik Stancji dla chłopców,
 • ko. Zdzichowski Kazimierz sdb - nauczyciel WF-u i EDB w ZSS "Lux Sapientiae"