Salezjanie pracujący w naszej Parafii

 

 • ks. Daniluk Andrzej sdb - duszpasterz parafialny, spowiednik
 • ks. Goworek Sławomir sdb - opiekun Caritas, prezbiter Wspólnoty Neokatechumenalnej, ekonom Domu Zakonnego
 • ks. Kowalski Ryszard sdb - duszpasterz parafialny, spowiednik
 • ks. Matuszyński Dariusz sdb - Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae", wikariusz Dyrektora Domu Zakonnego
 • ks. Niewęgłowski Tadeusz sdb - duszpasterz parafialny, spowiednik
 • ks. Ługowski Stanisław sdb - duszpasterz parafialny, spowiednik,
 • ks. Pawlak Sylwester - ks.  sdb - Kierownik Oratorium, nauczyciel religii w ZSS "Lux Sapientiae", opiekun ministrantów
 • ks. Radziszewski Grzegorz sdb - wikariusz parafii, Asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, nauczyciel religii w I LO
 • ks. Ruciński Leszek sdb - opiekun Żywego Różańca, duszpasterz parafialny, spowiednik
 • ks. Rusiniak Stanisław sdb - duszpasterz parafialny, spowiednik
 • ks. Stachal Stanisław sdb - Proboszcz Parafii, Dyrektor Domu Zakonnego.
 • ks. Stachowicz Marek sdb - pedagog szkolny, nauczyciel religii w ZSS "Lux Sapientiae"
 • ks. Woźnowski Henryk sdb - opiekun Salezjanów Współpracowników, opiekun Odnowy w Duchu Świętym, kapelan szpitala, duszpasterz parafialny
 • ks. Woźniak Krzysztof sdb - kierownik Stancji dla chłopców, nauczyciel religii w ZSS "Lux Sapientiae"
 • ko. Zdzichowski Kazimierz sdb - nauczyciel WF-u i EDB w ZSS "Lux Sapientiae"