Back to Top

ZARZĄDZENIE BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

ZARZĄDZENIE BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO PO WPROWADZENIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE
 
W następstwie wprowadzenia w Polsce w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym rozporządzeń władz państwowych oraz komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, pragnę poinformować, że decyzje zawarte w moim rozporządzeniu z dnia wczorajszego pozostają w mocy, za wyjątkiem punktu 4 c, który w obecnej sytuacji musi zostać zmieniony. Tak więc:
1. Zawieszam na terenie Diecezji Drohiczyńskiej wszelkie rekolekcje parafialne, zachęcając zarazem do skorzystania z form ćwiczeń duchowych indywidulanych oraz dostępnych w środkach społecznego przekazu.
2. Zawieszam również wspólne celebrowanie nabożeństw Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.
3. Usilnie proszę wszystkich Proboszczów, aby umieścili na drzwiach kościołów i kaplic informację o zarządzeniu władz państwowych ograniczającym do 50. liczbę osób mogących jednocześnie przebywać wewnątrz. Dotyczy to uczestnictwa we wszystkich zgromadzeniach, czyli zarówno we Mszach świętych, jak i w adoracjach Najświętszego Sakramentu. Proszę wiernych o zrozumienie i sugeruję, by na Msze święte przybywały przede wszystkim osoby, które zamówiły intencje mszalne, a w przypadku pogrzebu jedynie najbliższa rodzina. Przypominam o możliwości przeżywania Mszy świętych i innych nabożeństw za pośrednictwem mediów.
4. Udział wiernych we Mszach świętych w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, szpitalach oraz w zakładach opiekuńczych zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców, podopiecznych i personelu.
5. Proszę, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty zachowując normy bezpieczeństwa i limit osób zgromadzonych jedn ocześnie w kościele.
6. Popierając prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, do odmawiania każdego dnia o godzinie 20.30 w kościele bez udziału wiernych, różańca w intencji chorych, tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych,sanitarnych, a dla wszystkich o pokój serc i łaskę nawrócenia.
7. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do aż odwołania.Duszpasterzy i Wiernych proszę o zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji oraz o modlitwę o ustanie epidemii.
 
/-/ +Piotr Sawczuk Biskup Drohiczyński
 
DROHICZYN 14 MARCA 2020R.

KOMUNIKAT

Z racji na znaną sytuację w naszej Ojczyźnie informuję, że w najbliższą niedzielę tj. 15 marca 2020 roku

  • po Mszy świętej o godzinie 900 nie będzie spotkania z Kandydatami do Bierzmowania

  • po Mszy świętej o godzinie 1200 nie będzie spotkania z Dziećmi i z Rodzicami przed Pierwszą Komunią Świętą.

  • Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Drohiczyńskiego zostają odwołane nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali w naszym kościele.

  • W najbliższą niedzielę dodatkowe Msze św. o godz. 1115, 1300, 1500

ks. Stanisław Stachal – proboszcz

KOMUNIKAT BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

 

Drodzy Księża, Osoby konsekrowane, Kochani Diecezjanie!

Inwazja koronawirusa, która dotarła do naszej Ojczyzny, przynagla nas do wzniesienia ku Bogu ufnej modlitwy o pomoc nadprzyrodzoną, ale zmusza także do podjęcia stosownych środków bezpieczeństwa. Będą one w pewnej mierze miały wpływ na nasze praktyki religijne. Powodowany troską o dobro osób mieszkających oraz czasowo przebywających na terenie Diecezji Drohiczyńskiej (kan. 383 § 1 KPK), niniejszym - w oparciu o zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. - postanawiam wprowadzić prewencyjne środki ostrożności.

1. Zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,

b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam jednak, aby osoby korzystające z dyspensy poświęciły dodatkowo czas na modlitwę indywidualną lub rodzinną. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe, np. www.drohiczynska.pl (por. Jan Paweł II, Dies Domini, 54).

2. Do dnia 29 marca br. w czasie liturgii w kościołach należy przestrzegać następujących zasad:

a) kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i cały czas przestrzegać zasad higieny,

b) przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii świętej na rękę, do czego w tym okresie zachęcam (por. Wskazania Episkopatu Polski przyjęte na 331. zebraniu plenarnym 09.03.2005, n. 40).

c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne i następnie co jakiś czas je zmieniać lub dezynfekować,

g) należy też zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominam, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego KEP, abp. S. Gądeckiego, z 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wszystkich wiernych, aby - o ile jest to możliwe - poza liturgią nawiedzali kościoły na adorację i gorliwą modlitwę osobistą. Duszpasterzom zaś polecam:

a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b) aby kapłani troszczyli się o zapewnienie dodatkowych okazji do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c) aby – przy zachowaniu zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Ponadto informuję, że do dnia 29 marca br.:

a) zaplanowane terminy udzielania sakramentu bierzmowania zostają przeniesione na późniejszy okres,

b) zostają zawieszone pielgrzymki grupowe, inne wspólne wyjazdy oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Zachęcam jednocześnie uczniów do zainteresowania się propozycjami rekolekcji dostępnych w Internecie i wysłuchania ich w domu,

c) decyzję o przeprowadzeniu lub odwołaniu rekolekcji dla dorosłych oraz innych spotkań pozostawiam roztropnemu rozeznaniu Księży Proboszczów.

Dotyczy to również nabożeństw Drogi Krzyżowej. Winni oni zawsze mieć na uwadze konieczność ścisłego przestrzegania zasad sanitarnych, m.in. dotyczących odpowiedniej odległości między uczestnikami.

5. Bardzo proszę, aby - w poczuciu odpowiedzialności za siebie i bliźnich - wszystkie osoby, które mają podwyższoną temperaturę, kaszel lub inne objawy infekcji, powstrzymały się od udziału w Eucharystii i nabożeństwach sprawowanych we wspólnocie.

6. Proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, wyrażającą się np. przez pomoc w zakupach. Proszę wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz służb sanitarnych.

7. Zgodnie z czcigodnym zwyczajem Kościoła w obliczu trwającej epidemii, we wszystkich parafiach należy w niedziele Wielkiego Postu śpiewać suplikacje.

8. Ewentualne kolejne decyzje będą podejmowane w zależności od dalszych zarządzeń Konferencji Episkopatu Polski lub władz państwowych.

 

Polecam Was Bożej Dobroci i wszystkim z serca błogosławię

 

+ Piotr Sawczuk

Biskup Drohiczyński

 

Kuria Diecezjalna Drohiczyn13 marca 2020 r.

17-312 Drohiczyn ul. Kościelna 10 L. 205/2020

Modlitwa różańcowa w naszych domach

Dzisiaj o godz. 20.00 serdecznie zapraszamy do włączenia się do modlitwy różańcowej w naszych domach, w pracy lub w podróży.

W całej Polsce będziemy odmawiać część Chwalebną Różańca Świętego oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego,

w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa i ochrony naszych rodzin.

rozaniec

Wielki Post

post

 

 

 

 

 

 

Droga Krzyżowa w piątki

godz. 715, 1730
godz. 1630 - z udziałem dzieci,
godz. 1845 - z udziałem młodzieży

 

Gorzkie Żale w niedziele

godz. 820 i 1720