Back to Top

Droga Krzyżowa

drogakrzyzowa2015W piątek 27 marca br. uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta. Nabożeństwo rozpoczęło się po Mszy świętej wieczornej o godz. 1800 w Konkatedrze. Nastepnie przeszliśmy się ulicami Długą, Magistracką i Sadową do naszego kościoła św. Jana Bosko. Rozważania przygotowały Siostry Zakonne w związku z Rokiem Zycia Konsekrowanego. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zgromadziło licznych mieszkańców naszego miasta. Na zkończenie procesji Błogosławieństwa Bożego wszystkim zebranym udzielił Ks. Dyrektor  Dariusz Matuszyński SDB - Wikariusz Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa.

Czytaj więcej...

Duchowa adopcja

adopcjaW dzisiejszą Uroczystość Zwiastowania Pańskiego grupa dzieci ze szkoły podstawowej nr 1, młodzieży z Zespołu Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae" i I - Liceum Ogólnokształcącego oraz dorosłych w czasie Mszy Św. o godz. 730 i 1200 podjęła zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego. Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Czytaj więcej...

Wizyta Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa

dsc 0353

17 marca br. na zakończenie katechez prowadzonych w naszej parafii przez Drogę Neokatechumenalną odbyła się uroczysta Liturgia Słowa, której przewodniczył Ks. Biskup Tadeusz Pikus Ordynariusz Drohiczyński. W trakcie Liturgii wszyscy uczestnicy katechez otrzymali z rąk Biskupa Księgę Pisma Świętego - żywe Słowo Boga, które ma ich prowadzić w dalszej formacji.

Czytaj więcej...

Rekolecje Wielkopostne

DSC 0332W niedzielę 15 marca br. rozpoczęliśmy w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopstne, które wygłosi ks. Dariusz Husak -Salezjanin pracujący w Warszawie.
Hasło rekolekcji dla dorosłych: "Nawracjacie się i wierzcie w Ewangelię"
 • niedziela "Chrześcijanin we współczesnym świecie - między światłem a ciemnością"
 • poniedziałek "Chrześciajnin - człowiek Nawrócenia i Przemiany"
 • wtorek "Chrześcijanin - człowiek Wiary i Zaufania"
 • środa "Chrześcijanin - świadek Dobrej Nowiny"
Hasło rekolekcji dla młodzieży: "Walcz w dobrych zawodach o wiarę - zdobądź życie wieczne"
 • niedziela "Chrześcijanin we współczesnym świecie - między światłem a ciemnością"
 • poniedziałek" Walcz w dobrych zawodach"
 • wtorek " Walcz w dobrych zawodach o wiarę"
 • środa "Walcz w dobrych zawodach o wiarę - zdobądź życie wieczne"
Hasło rekolekcji dla dzieci: "Z podwórka do nieba"
 • niedziela "Droga do nieba"
 • poniedziałek "Bóg zagląda na moje podwórko"
 • wtorek "Bóg zaprasza mnie do siebie"
 • środa "Sprowadzamy Niebo na ziemię"

Czytaj więcej...

Dekret J. E. Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa w sprawie odpustów w Roku Życia Konsekrowanego

herbbiskupaDEKRET

Drohiczyn, 20. 02. 2015 r. L. 0163/2015

O ustanowieniu warunków i miejsc potrzebnych dla zyskania daru Odpustów
w ciągu Roku Życia Konsekrowanego w Diecezji Drohiczyńskiej.

Na prośbę prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. Joao Brąz de Aviz Penitencjaria Apostolska w dniu 23 listopada 2014 r. ogłosiła odpusty udzielone przez Ojca Świętego Franciszka członkom instytutów życia konsekrowanego oraz innym wiernym z okazji rozpoczętego 30 listopada 2014 r. Roku Życia Konsekrowanego.

Czytaj więcej...