Back to Top

Msza Św. Załobna

wypominki

W dniu 20 marca 2021 roku zmarł nasz wieloletni organista

Pan Janusz Wilgodzki

 

Msza Święta Żałobna w intencji zmarłego
zostanie odprawiona w naszym kościele
w dniu 23 marca we wtorek o godz. 1630

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 25 marca o godz. 1400

w kościele konkatedralnym.

Rok Świętego Józefa

Hebrb PS

DEKRET BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

O PRZEŻYWANIU ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA


Ojciec Święty Franciszek postanowił, że rok 2021 będzie obchodzony w Kościele powszechnym jako Jubileuszowy Rok Świętego Józefa. Nakłania nas to do hojnej odpowiedzi na ten dar i jak najlepszego wykorzystania go w duszpasterstwie.

I. Przekazuję zatem, że w nawiązaniu do listu apostolskiego Patris corde Papieża Franciszka z 8 grudnia 2020 r. i na mocy wydanego tego samego dnia dekretu Penitencjarii Apostolskiej, w Roku Świętego Józefa wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca świętego oraz oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu). Zostaje on udzielony tym, którzy:

1) przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad Modlitwą Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie;
2) na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy;
3) odmówią Różaniec Święty w rodzinie lub z narzeczonym (-ą);
4) codziennie powierzają swoją pracę opiece Świętego Józefa oraz wszyscy wzywający Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za szukających pracy, aby mogli ją znaleźć lub o to, by praca wszystkich ludzi była bardziej godna;
5) odmówią Litanię lub inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom poddanym różnym formom prześladowania;
6) odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę (np. Do Ciebie, Święty Józefie) lub spełnią akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach 19 marca, 1 maja, w Święto Świętej Rodziny, a także 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego;
7) w trwającym obecnie publicznym zagrożeniu zdrowia są osobami w podeszłym wieku, chorującymi, konającymi lub ze zrozumiałych powodów nie mogącymi wyjść z domu, a które - odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków - odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje je przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, Pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności swojego życia.

II. Idąc za sugestiami Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, zawartymi w piśmie z 6 stycznia 2021 r., niniejszym ustanawiam w diecezji drohiczyńskiej kościoły jubileuszowe (stacyjne). Jako, że w diecezji jest tylko jeden kościół pod wezwaniem Świętego Józefa, dołączam ze względów duszpasterskich jeszcze inne kościoły:
1) pw. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach;
2) pw. Zwiastowania NMP w Miedznie;
3) pw. Narodzenia NMP w Ostrożanach;
4) pw. Trójcy Świętej w Rudce;
5) pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim.

Świątynie te powinny być otwarte dla wiernych w ciągu dnia (lub przynajmniej w określonych godzinach dnia), aby mogli trwać na adoracji Najświętszego Sakramentu i mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
III. Dni 19 marca i 1 maja 2021 r. niech będą w tym roku obchodzone bardziej uroczyście nie tylko w kościołach stacyjnych, ale we wszystkich parafiach, Wyższym Seminarium Duchownym i we wspólnotach zakonnych. Należy wygłosić w te dni okolicznościową homilię, a po Mszy świętej odmówić litanię do Świętego Józefa.

IV. Gorąco zachęcam, aby w okresie od 19 marca do 1 maja br., każdego dnia była w kościołach po Mszy świętej odmawiana modlitwa do Świętego Józefa (Do Ciebie Święty Józefie…). Ponadto, niech 19-ty dzień każdego miesiąca (począwszy od marca, aż do zakończenia Roku Świętego Józefa, 8 grudnia 2021 r.) będzie dniem szczególnej modlitwy do tego Wielkiego Patrona Kościoła i rozważania myśli zawartych w liście Ojca świętego Franciszka Patris corde. Zalecam też do odprawienia w tych dniach Mszy świętej wotywnej o Świętym Józefie.

V. Wszystkich katechetów proszę o nawiązywanie do postaci Świętego Józefa i korzystanie w katechezie z nauczania św. Jana Pawła II (Redemptoris Custos) i papieża Franciszka (Patris corde). Proszę też o zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w nabożeństwach ku czci Świętego Józefa organizowanych w kościołach.
Niech Jubileuszowy Rok Świętego Józefa będzie dla wszystkich szczególnym czasem łaski, wielkim darem, a jednocześnie wezwaniem do kształtowania swojej postawy na wzór Świętego Opiekuna Zbawiciela i do modlitwy za Kościół, za Parafie i za nasze Rodziny.

Wiernym diecezji drohiczyńskiej na przeżywanie Roku Świętego Józefa z serca błogosławię


+ Piotr Sawczuk
Biskup Drohiczyński


Ks. Zbigniew Rostkowski
Kanclerz Kurii


Drohiczyn, dnia 22 lutego 2021 r.

Wielki Post 2023

Wielki Post 2023

 

40dni


Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 820 i 1720

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 715, 1730, o godz. 1630 z udziałem dzieci, o godz. 1845 z udziałem młodzieży


Rekolekcje wielkopostne od IV Niedzieli Wielkiego Postu:

 

 

Adwent 2020

Kochani Parafianie, Przyjaciele, Sympatycy.

 

Adwent, który przeżywamy jest szczególnym darem, w całej doniosłości i świętości skierowany do człowieka. Zaproszenie do modlitwy, czuwania i postawy gotowości mobilizuje nas do prostowania ścieżek dla Pana i dla Bliźniego.

 

Stosownym czasem do takiej zaangażowanej postawy są rekolekcje. Będziemy je przeżywali w tym roku w nieco innej formie. Rozpoczniemy w niedzielę 13 grudnia. Rozkład Mszy świętych: 630 730 900 1030 1200 1515 1630 1800 1930. W poniedziałek 14 grudnia i we wtorek 15 grudnia spotkania rekolekcyjne o godzinie 630 900 1100 1630 (z udziałem dzieci młodzieży) 1800 1930 (z udziałem młodzieży). Podczas wszystkich spotkań jest możliwość korzystania ze Spowiedzi.

Przypominam, że w naszej parafii w dzień powszedni, jest możliwość korzystania ze Spowiedzi podczas Mszy świętych o godzinie 630 800 1800 oraz dodatkowo od 1530 do 1630. W niedziele podczas każdej Mszy świętej. Ponadto wtorek 22 grudnia będzie dniem spowiedzi dla wszystkich chętnych od godziny 900 do 1830. Wykorzystajmy ten czas i przygotujmy siebie i naszych bliskich na spotkanie z Panem. Zatroszczmy się także o naszych sąsiadów, których być może trzeba przywieść lub przyprowadzić do świątyni.

 

Mam świadomość, że na terenie naszej parafii mieszka wielu ludzi starszych i chorych, stąd potrzeba wyjątkowej troski, aby ta umiłowana przez Chrystusa cząstka parafii, dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, czuła się potrzebna i kochana. Dziękuję bardzo serdecznie za wszelkie dobro, które czynicie z potrzeby serca. Chorych kapłani mogą odwiedzać w domu, z zachowaniem zasad sanitarnych, jeżeli rodzina sobie tego życzy. Proszę umawiać się telefonicznie (25) 781 76 00 lub 787 22 50.

Niech czas dobrze przeżytego Adwentu sprawi, że Święta Bożego Narodzenia będą szczęśliwe dla Wszystkich.

 

Wizyta duszpasterska – kolęda będzie miała inny charakter. Spotkania rodzinne będą odbywały się w kościele zgodnie z podanym harmonogramem. Każda rodzina wybiera sobie jeden termin, spośród trzech podanych dla danych ulic. We wskazany dzień, o określonej godzinie spotykamy się w kościele na Mszy świętej i wspólnej modlitwie za wszystkich mieszkańców danych ulic. Postarajmy się, aby każda rodzina miała swoich przedstawicieli podczas takiej formy kolędowania i modlitwy.

Jeżeli ktoś pragnie przeżyć wizytę duszpasterską w domu rodzinnym, nie widzę przeszkód. Być może jest potrzeba poświęcenia nowego mieszkania lub domu. Jesteśmy bardzo otwarci. Oczekuję w kancelarii lub w zakrystii na takie zgłoszenia. Ustalimy stosowny termin. Telefonicznie też można ustalić termin spotkania.

 

Harmonogram spotkań duszpasterskich w kościele.


Każda rodzina wybiera sobie jeden termin, spośród trzech podanych:​

Dzień

Godzina

Ulice

27 grudnia - niedziela

1515

3 Maja, Praweckiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Zalewskiego domy oraz blok nr 8, Walecznych domy oraz bloki nr 1, 3

29 grudnia - wtorek

1000

30 grudnia - środa

1630


  

2 stycznia - sobota

1630

8 Sierpnia bloki nr 1A, 1B, 1C, 4, 4A, 5, 6, 6A, 8, 8A, 8B, 10, 12, 12A, Wolności

3 stycznia - niedziela

1515

4 stycznia - poniedziałek

1000

   

5 stycznia - wtorek

1630

Gałczyńskiego bloki nr 2, 4, 6, 8, 10, 12 Działkowa, Miodowa, św. Huberta, Szmaragdowa, Wysoka,

6 stycznia - środa

1515

7 stycznia - czwartek

1000

  

9 stycznia - sobota

1515

Gałczyńskiego bloki nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Dominika Savio, św. Franciszka, Korczaka, Olszowa, Bohaterów Westerplatte

10 stycznia - niedziela

1400

13 stycznia - środa

1000


  

9 stycznia - sobota

1630


Andersa, Monte Cassino, Wojska Polskiego Grunwaldzka bloki nr 3, 5, 8, 10 Miłosna bloki nr 1, 3, 5, Tęczowa, Świtalskiego

10 stycznia - niedziela

1515

14 stycznia - czwartek

1000

  

16 stycznia - sobota

1515


Ogrodowa, Orzeszkowej, Sadowa, Polna, Polowa, Spacerowa, Widokowa, Wiatraki, Zdrojowa, Księżycowa, Lazurowa

17 stycznia - niedziela

1400

20 stycznia - środa

1000

  

16 stycznia - sobota

1630


Księdza Bosko domy oraz bloki nr 8, 8A, 18, 18A, 20, Bartoszowa domy oraz bloki nr 9, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, Kolonia Bartosz

17 stycznia - niedziela

1515

21 stycznia - czwartek

1000

  

23 stycznia - sobota

1515


Spółdzielcza bloki nr 1, 3, 5, 7, 9 Legionów Piłsudskiego domy oraz bloki nr 7, 10, 15, 17

24 stycznia - niedziela

1400

26 stycznia - wtorek

1000

  

23 stycznia - sobota

1630

Spółdzielcza bloki nr 2, 4, 6, 8, Wyspiańskiego bloki nr 2, 3, 4

24 stycznia - niedziela

1515

27 stycznia - środa

1000

   

 

Podczas spotkania duszpasterskiego będzie możliwość złożenia ofiary na potrzeby naszego kościoła, zgodnie z tradycją rodzinną. Ofiarę można przekazać także na konto parafialne: 63 9221 0000 0027 9767 2000 0010


W imieniu całej wspólnoty salezjańskiej

ks. Stanisław Stachal - dyrektor i proboszcz

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus w nocy powstał z grobu!

Krzyczą wszyscy wśród narodu.

Wreszcie przyszło nam zbawienie,

grzechu z raju odkupienie!”

 

Kochani Parafianie, Przyjaciele, Sympatycy i Goście !!!

 

Dobiegają końca przeżycia związane z Triduum Paschalnym. Poprzez służebną miłość Chrystusową, ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa w Wielki Czwartek, przenieśliśmy się do przeżywania wyjątkowych wydarzeń Wielkiego Piątku. Chrystusowy Krzyż, znak naszej wiary, skupił naszą uwagę na Ogromie Miłości, Dobroci i Przyjaźni TEGO, który do końca nas umiłował. Umocnieni Słowem Bożym i Chrystusem w Komunii Świętej, zatrzymaliśmy się na adoracji – kierując swój wzrok i serce na Monstrancję, z której przemawia do nas Bóg Żywy. Paschalna świeca, wymowna treść Orędzia Paschalnego i Boże Słowo pobudziły serca nasze do wielkiej radości. Zaśpiewaliśmy Chwała na wysokości Bogu i uroczyste   Alleluja!!! Jezus Żyje… Zmartwychwstał… .

     

Drodzy Parafianie, Przyjaciele, Sympatycy i Goście !!!

 

W tym szczególnym czasie, kiedy nie możemy się spotykać w Domu Bożym, biegnę do wspomnień i z albumu mojego serca wydobywam Wasze uśmiechnięte twarze, wyciągnięte dłonie do składania sobie życzeń, uściski przyjaźni. Wzrokiem swoim i sercem patrzę na te puste ławki w kościele, w kaplicach, w prezbiterium, na chórze, na  puste miejsca w nawie głównej i w nawach bocznych oraz na kościelnym placu.  Z wielką tęsknotą i ze łzami w oczach biegnę do Dzieci, Młodzieży, Dorosłych, do Wszystkich Chorych i tych, którzy im posługują.

Salezjanie są z Wami w darze modlitwy, przyjaźni, cierpienia i nadziei.

 

         Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego – zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią, piekłem i szatanem – składam serdeczne życzenia Kochanym Parafianom, Przyjaciołom, Sympatykom i Gościom !!!

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca, napełniając je światłem Zmartwychwstania, pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać i odważnie o Nim świadczyć codziennym życiem.

 

W imieniu całej wspólnoty salezjańskiej

ks. Stanisław Stachal  - dyrektor i proboszcz