chrzcielnica1

W dniu 21 lutego br. w czasie Mszy świętej o godzinie 1030 ks. Proboszcz Stanisław Stachal poświęcił w naszym kościele nową chrzcielnicę.
 
Chrzcielnica jest miejscem świętym w kościele, najświętszym po ołtarzu i tabernakulum, stanowi istotny element w kościele parafialnym. Nazwa fons baptismi – źródło chrzcielne, wywodzi się z faktu, że pierwotnie chrztu udzielano przy brzegu rzeki (Dz 8,36-38; 16,13).
Chrzcielnica symbolicznie jest grobem i łonem. Chrzczony umiera dla grzechu i odradza się przez łaskę, naśladując rytualnie śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.