data

godzina

Od kogo?

Październik 2022

1800/1030

Msza święta gregoriańska

- od salezjanów, parafian i przyjaciół

1 września

800

od Dyrekcji , Grona Pedagogicznego,

Pracowników, Rodziców, Uczniów 1 LO ul. Sadowa

1 września

800

od Dyrekcji , Grona Pedagogicznego, Pracowników, Rodziców, Uczniów Szkoły Specjalnej

1 września

800

od Dyrekcji , Grona Pedagogicznego, Pracowników, Rodziców, Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

1 września

930

od Dyrekcji , Grona Pedagogicznego, Pracowników, Rodziców, Uczniów Szkół Salezjańskich

1 września

1800

od Ministrantów, Oratorium, SL SALOS

6 września

1800

30 dzień po śmierci

13 września

800

od Pani Eli i Basi

16 września

800

od Złotej Róży

19 września

800

od Rodziny Kormanów

20 września

1800

od pana Siemieniaka

21 września

1800

od Salezjanów Współpracowników

21 września

1800

od Katechetów

30 września

1800

od klasy III C rocznik 2019

12 października

1800

od chóru Lira i innych połączonych chórów (między innymi dzisiejszego)

20 października

1800

od Odnowy w Duchu Świętym

31 października

1800

od Akcji Katolickiej z naszej parafii

7 listopada

1800

od Wspólnoty Kościoła Domowego

8 listopada

1800

od Akcji Katolickiej z Konkatedry

4 listopada

1530

od grup odmawiających Koronkę do Bożego Miłosierdzia

2 grudnia

3 listopada

1800

Od scholi dziecięcej, Zespołu Młodzieżowego i od Ich rodziców

4 listopada

1800

Od pracowników Wspólnoty Wychowawczo Duszpasterskiej

6 listopada

1200

od dzieci i młodzieży z „Boskiej Scholi”

6 listopada

1800

od Sióstr zakonnych

Pierwsze soboty miesiąca

1800

od Wspólnoty żywego Różańca

Każdy II piątek miesiąca

1800

od Wspólnoty Dzieło Modlitwy za kapłanów i od Margaretek

     

Misyjne Msze święte wieczyste u Księży Werbistów - ks. Grzegorz ma w nich udział od 17 sierpnia

Wiele intencji , które są odprawiane w różnych parafiach i w kaplicach