W tym objawiła sie miłość Boga ku nam,

że zesłał Swego Syna Jednorodzonego -

na świat, abyśmy życie mieli

dzięki Niemu.

 

szopka